شرکت حمل و نقل بین المللی کاروان بار Karevan Bar Co.  
  نشانی: تهران، خیابان مفتح، نبش سمیه، پلاک 174، طبقه 4
تلفن تماس: 88304257
Address: No. 174, 4th Floor, Corner of Somayeh, Mofateh St., Tehran
Telfax: +98 - 21 - 88304257